Въпроси

Често задавани въпроси:

 

Какво е хипнозата ?

 Хипнозата е много нормално и естествено  състояние на съзнанието.
Хипнозата е състояние на силно фокусирано внимание, където периферното разсейване е минимално или изключено. Характеризира се с повишена внушаемост. Това е естествен начин за достъп до подсъзнанието.Хипнозата задминава критичния фактор и позволява директно взаймодеиствие с подсъзнанието. Хипозата позволява на човек да възприема нещата различно. Не нужно да вярваш в хипнозата за бъдеш хипнотизиран. Провежданите с години изследвания, както неврофизиологични, така и психологични показват, че в състоянието на хипноза настъпват промени в когнитивната, емоционалната и поведенческа сфери , които създават благоприятен психофизиологичен фон за промени, които в нормално състояние са трудни или невъзможни.  

 Каква е разликата между хипнозата и хипнотерапията ?

 Хипнозата е състояние на съзнанието. Хипнотерапията е терапия. Хипнозата не терапия. Терапевтичната част от хипнотерапията започва след като се използва хипнозата за да се въведе в транс. След това се използват различни техники като директни внушения, възрастова регресия и прогресия, хипноанализа, визулизиране, метафори и др.

 Какво е усещанането да си в хипноза?

 Някои заблуди за хипнозата,че е нещо страшно или зловещо състояние, или че чувството е странно, но всъщност е нормално и много прятно чувство. Някои хора питат дали са били хипнотизирани, просто защото чувството е така нормално състояние, а те очакват нещо много страно. Зомбираното състояние представяно от телевизията е чиста фантазия.

 Как хората влизат в хипноза?

За влизането в хипноза се използват различни техники. Те могат да бъдат внушение за релаксация, монотонни дразнители, активиране на въображението.

Колко сеанса са ми нужни ?

В повечето случаи са нужни между 3-6 сеанса веднъж седмично , но зависи от конкретния случаи и индивидуалността.

 Каква е разликата между медитацията и хипнозата ?

 В хипноза достигаш дълбока отпуснатост и след това работиш върху промяна на мисли, идеи и поведение. В медитацията ти просто оставаш в състояние на дълбока отпуснатост

 Медитацията

 1. Цел - релаксация

2. Процес - влизане в трансово състояние и фокусиране върху себе си

 Хипноза

 1. Цел - промяна на поведение

2. Процес - влизане в трансово състояние и използване на различни терапевтични техники

 Някои хора мислят, че когато човека е в хипноза този човек е заспал

 Думата хипноза идва от гръцката думата "хипнос" което значи сън. Обаче хората който преживяват хипноза всъщност не спят. Те могат да изглеждат за другите хора че спят, но те могат да мислят, говорят, отварят очи , реагират на внушения и да се движат . Електроцефелограмата или екг данни взети от хора във хипноза показват че мозъка е отпуснат, но активен.

 Някои хора си мислят че не могат да излязат от хипноза.

 По всяко време когато искаш да излезеш от хипноза , всичко което трябва да направиш е най- малката мисъл, че не искаш да бъдеш в това релаксиращо състояние повече и незабавно то ще свърши, и ти ще се върнеш в нормалното си състояние на съзнанието.
Дори и хипнотизатора да отиде някъде и да остави клиента в хипноза, тои ще се възвърне в пълно съзнание сам или ще заспи и ще се събуди след приятна дрямка.

 Някой хора имат погрешното мнение, че те ще си кажат дълбоките тайни когато са в хипноза.

 Обаче когато си в хипноза ти винаги си под контрол от това, което избираш да кажеш или направиш. Ако не искаш да кажеш ти никога няма да го направиш, ако те попитам за информация която не моя работа ти просто ще ми кажеш че не моя работа. Никой не може да те накара да разкриеш информация която е твоя. Също така хипнозата не е серум на истината. Ако човек желае да е лъже той лесно може да излъже.

 И има още едно силно погрешно мнение, че хипнотизатора може да го контролира и накара да направи всичко което поиска .

 В действителност , човека е винаги под контрол , хиперактивен и концентриран на високо ниво. В това състояние ти може да преживяваш това, което е структурирал хипнотизатора но избора дали да съдействаш е твой. Следователно ти няма да направиш нищо което не мислиш че е приемливо. Ти не можеш да бъдеш накаран да нарушиш своите ценности или приемеш модели на поведение които не желаеш.

Как протича терапията ?

Обикновено се използва един от двата подхода взависимост от естеството но проблема.

Дирекни внушения - които влючват представянето и внушаването на определени фрази/ идеи/ внушения, които да предизвикат желаното поведение.

Аналитична терапия - установяване на скритите причини и разрешаването им като се освободиш от негативни вярвания и емоции, които от само себе си разрешават проблема.

 

 

Comments are clos